Convocatoria de 500 plazas: Oposiciones de Mosso d`Esquadra en Generalitat de Cataluña

Oposiciones Mosso d`Esquadra

Convocante: Generalitat de Cataluña
Grupo: GRUPO C2
Nº Plazas: 500
Plazas ya convocadas: 500
Tipo: Convocatoria
Fecha de publicación: 07/07/2017
Plazo de instancias: 08/07/2017 - 27/07/2017
Categoría: AUTONOMICA
Origen: DOGC nº 7407 de 07/07/2017

Oposición de Mosso d`Esquadra


T´agradaria treballar en la policia autonòmica de Catalunya? Ser mosso d´esquadra és una viable carrera professional que t´aportarà una professió enriquidora amb un bon salari i una ocupació fixa

Aconseguir-lo està en la teva mà. Master-D vol que ho aconsegueixis i per això t´oferèix aquest curs per a preparar les oposicions a mosso d´esquadra. Estudiant amb nosaltres, tens una plaça amb el teu nom.

El cos de mossos d´esquadra té una trajectòria històrica important. Els seus precedents es remunten al segle XVIII. Va ser refundada, com cos policial amb competències de policia integral, en 1983 pel parlament de Catalunya mitjançant la Llei 19/1983, de 14 de juliol (per la qual es crea la Policia Autonòmica de la Generalitat de Catalunya).

Actualment els mossos d´esquadra treballen com una policia integral en el camp de la seguretat ciutadana, de la policia judicial, administrativa i científica, entre d´altres

Soms pioneos en la preparació dels tests de personalitat a partir d´un psicòleg collegiat

Anima´t i treballa com a Mossso d´Esquadra ja que trobaràs el clima perfecte per a desenvolupar-te com persona i com professional. El cos de Mossos d´Esquadra és un cos jove, pocs dels seus integrants superen els 40 anys. També cap destacar que el 15% dels seus components són dones.

El curs d´accés als Mossos d´Esquadra et facilita la formació necessària i completa per a preparar l´oposició per a formar part de la policia autonòmica de Catalunya. Amb el curs de preparació de les oposicions d´accés als Mossos d´Esquadra tindràs la possibilitat d´accedir a un cos les funcions del qual són, entre unes altres, la seguretat ciutadana, vigilància d´edificis i dependències de la Generalitat de Catalunya, vigilància d´espais públics, policia administrativa i judicial, inspeccionar activitats relacionades amb el medi ambient i el patrimoni cultural col¿laborar amb policies locals, etc.

Comença avui mateix a estudiar amb Master-D i aconsegueix la teva plaça com a Mosso d´Esquadra.

TE INFORMAMOS sin compromiso
Compartir:
Requisitos de Mosso d`Esquadra

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent.
  • Tenir 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa
  • Fer una alçada mínima d’1.65 m els homes i 1.60 m les dones.
  • No estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.
  • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma i no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. 
  • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
  • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents.

 

Solicitar Información