Buscador de ofertas y convocatorias

Requisitos Mosso d`Esquadra

Requisitos oposiciones Mosso d`Esquadra 2017    

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Estar en possessió del títol de batxillerat equivalent o superior.
  • Tenir 18 anys.
  • Fer una alçada mínima d’1.65 m els homes i 1.60 m les dones.
  • No estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.
  • No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública, ni haver estat condemnat per delicte. Serà aplicable el benefici de la rehabilitació si s'acredita el corresponent document oficial.
  • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
  • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents.

-I si no tinc el batxillerat? Puc presentar-me?

-Pot ser que sí... Tot depèn que tinguis una titulació equivalent.

Si estàs en aquesta situació, no dubtis a visualitzar el següent vídeo. En ell t'expliquem les equivalències (trigaràs menys de dos minuts, així que no dubtis a donar-li al play).

CONVOCATORIAS POR PROVINCIA
  SOLICITA INFORMACIÓN GRATUITA    
Afirmo que he leído y acepto el aviso legal y la política de privacidad.
Solicitar Información